Antalisawards | FAQ
Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z udziałem w konkursie Antalis Design Awards 2017. Weź udział i wygraj.
15197
page-template-default,page,page-id-15197,qode-quick-links-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

FAQ

1. Jak mogę zgłosić swoją pracę do konkursu?
Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy na stronie Antalis Design Awards 2017. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach „Art” oraz „Design”.
Każda kategoria ma dedykowany formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić według podanej na stronie specyfikacji oraz wymogów.
Każdy uczestnik może złożyć nieograniczoną liczbę prac do każdej z kategorii.
Prace należy zgłosić w wyznaczonym terminie 26/06/2017 – 20/08/2017.

2. W jakim stylu powinny być prace konkursowe?
Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o styl pracy. Praca musi spełniać wymogi techniczne oraz wymogi wymiarów zgodne ze specyfikacją podaną na stronie Antalis Design Awards 2017 oraz w regulaminie.

3. Co jeśli praca nie spełni wymogów specyfikacji?
Prace, które nie spełniają wymogów specyfikacji podanej na stronie Antalis Design Awards 2017 i w regulaminie konkursu, nie będą brały udziału w konkursie.

4. W jakim terminie muszę złożyć pracę?
Pracę należy zgłaszać w terminie od 26/06/2017 do 20/08/2017. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

5. Skąd będę wiedział, że moja praca spełnia wymogi konkursu?
Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia pracy oraz potwierdzenie jej zgodności z wymogami specyfikacji i regulaminem konkursu.

6. Czy mogę złożyć tylko jedną pracę w jednej kategorii?
Można zgłaszać nieograniczoną liczbę prac w obu kategoriach. Jeden uczestnik może zgłosić swoje prace w obu kategoriach.

7. Kiedy dowiem się o wynikach konkursu?
Wyniki 30 prac nominowanych zostaną ogłoszone do dnia 04/09/2017.
Z każdej kategorii zostanie wybrane 15 prac nominowanych.
Każda z nominowanych prac będzie miała szansę na wygraną w konkursie. Oficjalne ogłoszenie zwycięskich prac odbędzie się na gali Antalis Design Awards 2017 w dniu 28/09/2017 pod adresem ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa.

8. Jak jury będzie oceniać pracę?
Jury wybierze 15 prac nominowanych w każdej kategorii. Wybór nominowanych prac odbędzie się online poprzez przyznawanie każdej pracy punktów przez każdego z członków JURY.
Prace z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowane jako prace nominowane.

9. Jak jury wybiera zwycięzców?
Spośród 15 prac nominowanych w każdej kategorii jury wybierze 3 zwycięskie prace w każdej z kategorii. Wybór zwycięskich prac odbędzie się na osobistym spotkaniu wszystkich członków jury i omówieniu każdej pracy pod względem wykonania, kreatywności i artystycznego talentu.

10. Co to jest nagroda publiczności i jak będzie wybierana?
Nagroda publiczności zostanie przyznana poprzez głosowanie online. Po ogłoszeniu prac nominowanych, na stronie www.antalisawards.pl,  pojawi się informacja dotycząca zasad głosowania. Komisja podliczy wszystkie głosy i wręczy Nagrodę Publiczności autorowi pracy, która zbierze najwięcej głosów w każdej kategorii.

11. Kiedy odbędzie się wręczenie nagród i ogłoszenie wyników?
Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na gali Antalis Design Awards 2017, która odbędzie się 28/09/2017 pod adresem ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa.

12. Jak dowiem się czy moja praca wygrała albo została nominowana do konkursu?
Nominowane prace zostaną ogłoszone do dnia 04/09/2017 na stronie Antalis Design Awards 2017.
Ponadto autorzy nominowanych prac otrzymają powiadomienie drogą elektroniczną (e-mail) oraz listowne, które będzie zawierało zaproszenie na galę rozdania nagród Antalis Design Awards 2017.

13. Co jeśli moja praca wygra, a nie pojawię się na gali?
Jeżeli autor zwycięskiej pracy nie pojawi się na gali Antalis Design Awards 2017, statuetka zostanie wysłana do autora przesyłką kurierską na adres podany w zgłoszeniu.
Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody pieniężnej (przelew lub przekaz pocztowy).

14. Nie zgadzam się z decyzją jury, jak mogę się odwołać?
Decyzja jury jest ostateczna i niezmienna. Tak samo decyzja o odrzuceniu zgłoszenia z uwagi na niespełnienie wymogów specyfikacji lub naruszenie ustaleń regulaminu konkursu.

15. Jak mogę się skontaktować, jeżeli mojego pytania nie ma w FAQ?
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na adres e-mail lub nr telefonu podany na dole strony Antalis Design Awards 2017 i w regulaminie konkursu.